Thursday, 12 January 2012

ಬಾಳೊಂದು ಚದುರಂಗದಾಟ..!!


Life is like a game of
>>>> CHESS <<<<
Play it to win it .. !!
********************
ಬಾಳೊಂದು ಚದುರಂಗದಾಟ
ಆಟವ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಆಡಲೇಬೇಕು
********************

ಬಾಳೊಂದು ಚದುರಂಗದಾಟ..! :)
ಬಾಳಿಗೂ ಚದುರಂಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಂಟು
ಉತ್ತರ ತಿಳಿದರೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಒಗಟು
ಎಷ್ಟು ಬರೆದರೂ ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕವನ
ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾ ರಹಸ್ಯ.. ಇದುವೇ ಜೀವನ..! :)

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

No comments:

Post a Comment