Tuesday, 18 December 2012

ನೀನೇ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ .... :)ನೀನೇ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ .... :)
**************************

ನಿದ್ದೆಯು ಬಾರದೆ
ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾದರೆ
ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ
ನೀನೇ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ....

ನಡುಗುತ ಚಳಿಯಲಿ
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕೋಣೆಯಲಿ
ನೀನೇಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕನಸಲಿ
ನನಗೀಗ ನಿದ್ದೆಯೇ ಇಲ್ಲ
ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ
ನೀನೇ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ....

ನೀ ನೆನೆದಾಗೆಲ್ಲಾ
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆನೆಂದು
ನೀನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮರೆತೆಯಾ
ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಈಗ
ನೀನೇ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ .... :)

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Thursday, 13 December 2012

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳು ಚೆಲುವಿ .. :)ಯಪ್ಪೋ ಯಪ್ಪೋ
ಯವ್ವೋ ಯವ್ವೋ
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳು ಚೆಲುವಿ

ಬರ್ತಾಳಲ್ಲೋ ಕನಸಿನಾಗ
ಕುಣಿತಾಳಲ್ಲೋ ಮನಸಿನಾಗ
ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕೋಣೆಯೊಳಗ

ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. ಥಕ ಥಕ .. ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. 
ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. ಥಕ ಥಕ .. ಥಯ್ಯಾ ಥಕ ..

ಹೆಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರ ಎದಿ ಮ್ಯಾಲ
ಒಳಗೊಳಗೆಲ್ಲಾ ಕಿಲ ಕಿಲ
ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ
ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ಭಾರಿ ತಳಮಳ

ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. ಥಕ ಥಕ .. ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. 
ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. ಥಕ ಥಕ .. ಥಯ್ಯಾ ಥಕ ..

ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಅವಳ್ಯಾರೋ
ಅವಳು ಬಂದ್ಲಂದ್ರ ನಂಗ ನಿದ್ದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಯಾಕೋ ಏನೋ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೋ 
ಅವಳು ನಕ್ಳಂದ್ರ ನಂಗ ಕೈ ಕಾಲಾಡೋದಿಲ್ಲ

ಯಪ್ಪೋ ಯಪ್ಪೋ
ಯವ್ವೋ ಯವ್ವೋ
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳು ಚೆಲುವಿ .. :)

ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. ಥಕ ಥಕ .. ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. 
ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. ಥಕ ಥಕ .. ಥಯ್ಯಾ ಥಕ .. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||Friday, 7 December 2012

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೋ ...... !!


ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೋ

ಹೊಡೆದಾಟ
ಬಡೆದಾಟ
ಏತಕೀ ಹೋರಾಟ

ಇದು ನನ್ನ ಗುಂಪು
ಅದು ನಿನ್ನ ಗುಂಪು
ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು
ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಬೇಕು

ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ
ಜಗ್ಗಡ್ತಾ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ
ಅದ್ಯಾವ ಸೇವೆಯೋ

ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ
ಕುಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ
ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನ
ಜಗಳದಾಗೆ

ಪ್ರಳಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರು
ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಈ ಭೂಮಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಪ್ರಳಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಳಯ
ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ
       ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾನಯ್ಯೋ ....

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
          ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೋ ........

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Thursday, 29 November 2012

ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರೆದ.. ಪ್ರಶಾಂತನ ಪ್ರೇಮ ಕಾಗದ.. :)ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರೆದ.. ಪ್ರಶಾಂತನ ಪ್ರೇಮ ಕಾಗದ.. :)
*********************************************************

ಜೋಡಿ ಜಡೆಯ ಬೀಸಿ ನೀನು
ಕರೆದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದೆ ನಾನು
ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ

ಚೆಂದ ಚೆಂದ
ತುಂಬಾ ಚೆಂದ
ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ನೋಡೋದೇ
ಬಲು ಚೆಂದ

ಹಾಲಿವುಡ್ ಹುಡುಗಿಗಿಂತ
ಬಲು ಚೆಂದ
ಹಾಲಿನಂತಹಾ ನಿನ್ನ ಮೈ ಬಣ್ಣ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಗಿಂತ
ಬಹಳಾ ಚೆಂದ
ಬಳಕುವ ಆ ನಿನ್ನ ನಡು ಸಣ್ಣ

ಓಹೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಲೆ
ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೆ
ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ, ನೀನೇ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ
                        ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇ .... !!!!!!!!!!!!!!!!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Sunday, 25 November 2012

ಹೇ ಪ್ರೀತಿ .. ಹೇ ಪ್ರೀತಿ ..ಹೇ ಪ್ರೀತಿ .. ಹೇ ಪ್ರೀತಿ ..
ನೀನೇಕೇ .. ಈ ರೀತಿ .. !!

ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ
ಏನೋ ಹೇಳಲು ನೀನೇ ಕರೆದೆ
ಬಂದರೆ ನಾ ನಿನ್ನಾ ಬಳಿಗೆ
ಬಂಧಿಸಿದೆ ನೀ ನಿನ್ನಾ ಎದೆಯೊಳಗೆ

ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಿನ್ನಾ ಹೃದಯ
ಮಾತಾನಾಡು ಅಂತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ
ಇದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಗಳ ವಿಷಯ
ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಾ ಹೃದಯ

ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಇದು ಮೊದಲಾ ಸಲ
ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ಕಿಲಕಿಲ
ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ನನ್ನೊಳಗೆ ತಳಮಳ
       ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಹೇ ಪ್ರೀತಿ.. ನನಗಿದು ಹೊಸಾ ರೀತಿ .. :)

ಹೇ ಪ್ರೀತಿ .. ಹೇ ಪ್ರೀತಿ ..
ನೀನೇಕೇ .. ಈ ರೀತಿ .. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Saturday, 10 November 2012

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ


ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೊಂದು ಪತ್ರವ ಬರೆದೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು

ವಾಯುದೇವನು  ಉತ್ತರ ತಂದನು
ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂತು ಬಟ್ಟೆಯೊಂದು
ನನ್ನ ಮುಖವನು ಮುಚ್ಚಿ , ನಡುಕವು ಹೆಚ್ಚಿ
ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತೇ ನಾನು , ಏನಿದೇನಿದು ?

ದೂರದಿಂದ ಹಾರಿ ಬಂದ "ದುಪಟ್ಟಾ"
ಪತ್ರದ ಉತ್ತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕೊಟ್ಟ
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟ
ಅದು ಹಾರಿ ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ನನ್ನ ನೋಟ

ಮನವು ಬಯಸಿದ ಚೆಲುವೆಯ ಕಂಡು
ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅವಳೆಡೆಗೆ ನನ್ನ ಓಟ
ಮರೆತು ಹೋದೆ ನಾನಲ್ಲೇ ಸಕಲ ಆಟ ಪಾಠ
ಅವಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ... ಟಾಟಾ  ಟಾಟಾ .. !! ...... :)

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Friday, 9 November 2012

ನೀನೆಂದು ಬರುವೆ


ನೀನೆಂದು ಬರುವೆ ಊರಿಂದ
ದೂರ ಇರಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ
ಕೋಪವೇತಕೆ ಕೋಮಲೆ
ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ 

ಪುಟಗಟ್ಟಲೇ ಬರೆದು ಬರೆದು
ನನ್ನ ವಿರಹದಾ ಕಥೆಯನ್ನು
ನೀ ಬರುವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊನೆಯ ಪುಟವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ

ನೀ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರೇಮದ ಓಲೆಯ ಬರೆಯಲೆಂದು 
ಕೊನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಖಾಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ
ನೀ ಹೋದ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

ಹಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ


ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಹ್ಹ ಹಗಲಲ್ಲಿ
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ ಬಾನಲ್ಲಿ
ಇರುಳಲ್ಲಿ ಹೇಹೇ ಇರುಳಲ್ಲಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ.. !!

ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ
ಕಪ್ಪು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳೆರಡು ನೀಡುತ್ತಿವೆ
ನಿನ್ನಾ ನೆನಪನ್ನೇ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ
ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ.. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

ನಾನೇನೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ


ನಾನೇನೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ
ನನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಹೊಸದೊಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬಯಕೆ
ಬರೆದೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ನುಡಿಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ

ನಾನೇನೂ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ
ನನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಜೀವನದ ಕಹಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸವಿಯುವೆ
ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ ಬಾಳುವೆ

ನಾನೇನೂ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ
ನನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಹತ್ತಾರು ಮುಖಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲು
ಜನಮನಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ

ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ .. ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ..
ನನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಾ .. ನನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಾ .. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೋರ


ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೋರ 
ನೆನೆಯುತ
ಕೂತರೇನು ಸಿಗುವುದು
ಬರೀ ನೋವುಗಳಾ ನಂಟು

ಜೊತೆ ಬರುವವರ
ದೂರವಿಟ್ಟರೇನು ಸಿಗುವುದು
ನೋವುಗಳ ನಂಟಿನ ಗಂಟು

ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಾ
ನನಗ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಾ
ಹೇಳುವೆ ನಾನು
ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು

ನೊಂದು ನೊಂದು
ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಾ ಉರಿದು
ಆರದಾ ಗಾಯ ನನ್ನಲ್ಲಿಂದು
ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ನನ್ನದು
ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ನನ್ನದು.. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Thursday, 18 October 2012

ಸ್ನೇಹದ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು .....

ಬದಲಾಯ್ತು ಬದಲಾಯ್ತು
ಎಲ್ಲಾನು ಬದಲಾಯ್ತು.....
ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು
ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು

ಮಾತಿಗಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನ
"ಈ ಸ್ನೇಹ ಶಾಶ್ವತ"
ಮೂರೊರುಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಮುಂದ್ಯಾರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲುಂಟು
ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆಗಳ ಗಂಟು
ಬಲ್ಲವರಾರು ಒಳಗಿನ ಗುಟ್ಟು
ಸಾಗುತಿದೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬದುಕು
ಸ್ನೇಹದ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು .....

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

********************
ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಬರೆದಾಗ ..
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಸದಾ ಸಿದ್ದರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ...
ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ .. ಬೇರೆಯವರ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲಾ...
ಅದೇನೇ ಇರಲಿ .. ನಾವು ಬರೆದದ್ದು ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಲ್ವಾ ...
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟು ಓದಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು ... !!!!!

Monday, 3 September 2012

ನಾನೆಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮವನುಹೊಸತು ಹೊಸತು ಈ ದಿನ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಕಂಡೆ ಹೊಸತನ
ಮೊದಮೊದಲ ಈ ಗೆಳೆತನ
ಪರಿಚಯಕೂ ಮುನ್ನ ತುಸು ಮೌನ

ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಗು
ಮರೆಯದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೇ ಮರೆಯಾಗುತ ಮೌನವು
ಬೆಳೆಯುವುದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವವು

ನಂಬಿಕೆಯ ಕೈ ಬಿಡದೇ ಜೊತೆಗಿರಲು
ನನ್ನೆದೆಯೊಳು ನೀ ನೆನೆಪಾಗಿರಲು
ನನ್ನ ಪ್ರತೀ ನುಡಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಲು
       ನಾನೆಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಹೇಳಲು .. :)

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Friday, 31 August 2012

ನಾನು & ಸೋನು (ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ : 1 )


ನಾನು & ಸೋನು (ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ : 1 )
********************************************


ನಾನು » ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀನ್ ಇವಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು .. ನೀನ್ ಹೆದರಿದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ..

ಸೋನು » ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಹೆದರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗಲು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ , ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು , ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲಾ..

ನಾನು » ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು ನೀನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಬ್ಬಳೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ?

ಸೋನು » ಇಲ್ಲಾ , ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲಾ , ಒಬ್ಬಳೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲಾ , ಯಾರಾದರೂ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ..

ನಾನು » ಒಹ್ ಹಾಗ , ಸರಿ ಆದರೆ ಈಗ ನೀನ್ ಒಬ್ಬಳೇ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀಯಾ ?

ಸೋನು » ಮ್ ಮ್ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ? ಹು ಹು ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ನನಗ್ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ .. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ?

ನಾನು » ನೋಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ , ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋ ... ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ , ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ .. 

ಸೋನು » ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ .. ಹೇಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಾ , ಆಮೇಲೆ ಅದುಕ್ಕಾದರೂ ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ..

ನಾನು » ನೋ ನೋ ಸೋನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು , ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ... ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಹಗುರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು ..

ಸೋನು » ಹೋ ಹೋ ಹೌದಾ ಸರಿ .. ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು , ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು , ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳು ..

ನಾನು » ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ತೀಯಾ . ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಾ .. ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ನಿನ್ನ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ .. 

ಸೋನು » ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ನೀನ್ ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ ಇದೆ . ನೀನ್ ಮಾತಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಸ್ತೀಯ .. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ .. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ..

ನಾನು » ಓ ಹೋ ಸೋನು .. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಾ ಕಣೆ .. ನಿನಗೇನೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ.. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು .. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರಬೇಡ .. ಈ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ .. ನನ್ ಮಾತೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೊರತು , ನಿನ್ನಾ ಹೆದರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾ...

ಸೋನು » ಮ್ ಮ್ .. ಸರಿ ಸರಿ .. ಓಕೆ ಓಕೆ .. ಏನೋ ಒಳಗೊಳಗೇ ಇವಾಗ ಚೂರು ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ .. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು .. ಆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು , ನಾನ್ ಈಗ ನಿನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ .. 

(ಮುಂದುವರೆಯುವುದು .....)

 (ಇದು ಮಾತುಗಳ ಕಥೆ .. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ.. ಸೋನು ಯಾರು ಅಂತಾ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ .. ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ)


Thursday, 30 August 2012

ನಾನು & ಸೋನು

ನಾನು & ಸೋನು

***************ನಾನು » ಎ ಸೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ?

ಸೋನು » ಏನು ಇಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ , ಈಗ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ..

ನಾನು » ಹೋ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಿಯಾ ?

ಸೋನು » ಮೊದಲು ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು , ಆಮೇಲೆ ಅದುನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನೋ , ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ..

ನಾನು » ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ?

ಸೋನು » ಮ್ ಓಕೆ , ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ , ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ..

ನಾನು » ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ?

ಸೋನು » ಮ್ ಮ್ .. ಟೈಮ್ ಏನೂ ಬೇಡ , ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತಾ ಹೇಳು , ಓಕೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ..

ನಾನು » ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ನೀನ್ ಹೆದರಿ , ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ?

ಸೋನು » ಮೊದಲು ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತಾ ಹೇಳು , ನಿಂಗೊಸ್ಕರ ಯಾವ್ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ .. 

ನಾನು » ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು , ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ?

ಸೋನು » ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಮೇಲೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆ .. ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು .. !!

(ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ...... )

 (ಇದು ಮಾತುಗಳ ಕಥೆ .. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ.. ಸೋನು ಯಾರು ಅಂತಾ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ .. ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ)

Wednesday, 22 August 2012

ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ .. !!


ಶೃಂಗಾರ ಶೃಂಗಾರ
ಬಲು ಚೆಂದ ನಿನ್ ವಯ್ಯಾರ
ಚಂದಿರ ಚಂದಿರ
ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಿರುನಗೆ ಸುಂದರ..

ಪದಗಳ ಹಾಡುತ್ತ
ನೀ ಬಂದೆ ಮಿಂಚುತ್ತ
ನೋಡುತ್ತ ನೋಡುತ್ತ ನನ್ನತ್ತ
ನೀ ಬಂದೆ ನಾಚುತ್ತಾ.....

ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ
ಕೇಳಿಲ್ಲಿ  ಶುರುವಾಯ್ತು
ಡಬ್ ಡಬ್ ಎದೆ ಬಡಿತ
ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಸೇರುತ .. :)

ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||


Tuesday, 21 August 2012

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!


ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೊಂದು ಮುತ್ತನಿಟ್ಟು
ಗಲ್ಲಗಲ್ಲನೆ ಬಳೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೊಟ್ಟು
ಪ್ರೀತಿಯ ಗೀತೆಯ ತುಟಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು
ಹೇಳು ನೀ ಎದೆಯಾಳದ ಪ್ರೇಮದ ಗುಟ್ಟು

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

ನೋಡಿದೊಡನೆ ನಾ ನಾಚಿ ಹೋದೆ
ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕೆ ನಾ ಮೂಕನಾದೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಾಡೊಂದ ಹಾಡಿದೆ
ಮೊದಲ ನೋಟದ  ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುತಿದೆ

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೇ ನಾನು ನಾನು ನೀನು
ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ಜೀವ ಒಂದೇ ಎಂದು
ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಳಿದೆ ಇಂದು
ಪ್ರೇಮದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ನಾನು ನೀನು .. !!

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||Monday, 20 August 2012

ಮಾತೊಂದೇ ನಾನವನಲ್ಲ


ಮಾತೊಂದೇ ನಾನವನಲ್ಲ
****************************
  
ಮಾಡದಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ
ಬಂದೊದಗಿತ್ತು ಆಪತ್ತು
ಹೆಸರುಗಳೇ ಒಂದೇ ಆಗಿ
ಅದಲು ಬದಲು ಅಲ್ಲಿತ್ತು
 
ಸತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ
ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲ
ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿಸುವ ಸವಿ ಬೆಲ್ಲ
ಮಾತೊಂದೇ ನಾನವನಲ್ಲ ನಾನವನಲ್ಲ
 
ಬದುಕಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ನನ್ನ ಹಣೆ
ಕೋಪದ ಛಾಯೆ ಕಾಣದ ಮಾಯೆ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯೊಂದೇ.. ನಾನವನಲ್ಲ .. !! .. :)
  
|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||
 
( ಸೂಚನೆ : ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೇ ಬುದ್ದಿವಂತರು..
ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನವನಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ..
ಇದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲ..
ಇದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ  ಆಧಾರಿತ ಕವನ..)Thursday, 16 August 2012

ಗೆಳೆತನ ಎನ್ನುವುದು "ಚಿವಿಂಗಂ" (chewing gum)ಗೆಳೆತನ ಎನ್ನುವುದು "ಚಿವಿಂಗಂ" (chewing gum)
************************************************

ಗೆಳೆತನವು
ಅಂಟು ಜಗಿದಂತೆ
ಮೊದಮೊದಲು
ಸಿಹಿಯ ಅನುಭವ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ
ಸಿಹಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂಟು
ಸ್ವಾದವಿಲ್ಲದ ಸ್ನೇಹದ ನಂಟು
ದೂರವಾದರದರಿಂದ
ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಾತ್ರ

ಕಾಲದ ಓಟದಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆ ನೋಟದಲ್ಲಿ
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಉತ್ತಮರಿಗಿಲ್ಲಿ
ಅವರವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು
ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ ಹಳೇ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸ್ನೇಹದ 
ಸವಿ ನೆನಪು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಾತ್ರ

ರುಚಿಯು , ಅಭಿರುಚಿಯು
ಅದಲು ಬದಲಾಗಲು
ಗೆಳತನವು
ಧರೆಗುರಿಳಿದ ಮರದಂತೆ
ಅದು ಮುಂದೆಂದೂ ಬೆಳೆಯದು
ಅದರುಪಯೋಗದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮರದ ನೆರಳ ನೆನಪು , ನೆನಪಷ್ಟೇ
ಮರದ ಹೂವು - ಹಣ್ಣುಗಳ
ಗಮದ ನೆನಪು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಾತ್ರ

ಅಂಟು ಜಗಿದಂತೆ
ಈ ಸ್ನೇಹದ ನಂಟು
ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೆನ್ನುವುದು
ನೆಪಮಾತ್ರ ಮಾತಿಗುಂಟು
ಭಾವನೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಬದುಕುವ ಬದಲಾವಣೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹದ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗುಂಟು

ಅವರವರ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಗಿಗಾಗಿ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ
ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾದ ಮೇಲೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲು
ಹೊಂಚು ಹಾಕುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜನಗಳ
ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ
ಸ್ನೇಹ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ
ಗೆಳತನವು ಅಂಟು ಜಗಿದಂತೆ ...... !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Wednesday, 15 August 2012

ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ .. :)


ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 
ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 

"ಅ ಆ ಇ ಈ" ಕಲಿಯೋ ಆಟ
ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನಮ್ ಹಳ್ಳೀ  ಸ್ಕೂಲ್`ನಲ್ಲಿ

"ಐ ಲವ್ ಯು" ಅನ್ನೋ ಪಾಠ
ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮೂರ ಕಾಲೇಜ್`ಅಲ್ಲಿ

ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 

ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲು ಜೋರು
ಹಿಸ್ಟರಿ ಇಷ್ಟ ಚೂರು ಪಾರು
ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲು ಜೋರು
ಹಿಸ್ಟರಿ ಇಷ್ಟ ಚೂರು ಪಾರು

ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಕೂಡಿಸುತ
ಪ್ರೇಮದ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕವು
ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿಸುತ
ಹಿಸ್ಟರಿಗೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯು

ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು
ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್
ಆಹಾ ಹಿಂದೀಯಲ್ಲು ಬಂತು
ಲೈಲಾ ಮಜುನು ಪ್ರೀತಿ

ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ , ರಸಾಯನಸಾಸ್ತ್ರ
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ , ಅರ್ಥಸಾಸ್ತ್ರ
ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ
ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪ್ರೇಮಶಾಸ್ತ್ರ

"ಐ ಲವ್ ಯು" ಅನ್ನೋದೇ
ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಜಪಿಸೋ ಮಂತ್ರ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಸ್ತ್ರ

ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 
ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 

"ಅ ಆ ಇ ಈ" ಕಲಿಯೋ ಆಟ
ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನಮ್ ಹಳ್ಳೀ  ಸ್ಕೂಲ್`ನಲ್ಲಿ

"ಐ ಲವ್ ಯು" ಅನ್ನೋ ಪಾಠ
ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮೂರ ಕಾಲೇಜ್`ಅಲ್ಲಿ

ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 
ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 
ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 
ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ .. ಏ ಬೀ ಸೀ ಡೀ ..
ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಹೊಸ ಡೀವೀಡೀ ... 

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Sunday, 12 August 2012

ಹೋ ಪ್ರೇಮ .. ಹೋ ಪ್ರೇಮ ..ನಾಯಕ »
▬▬▬▬ ಹೋ ಪ್ರೇಮ .. ಹೋ ಪ್ರೇಮ ..
▬▬▬▬ ಏನಿದು ಡ್ರಾಮ ..
▬▬▬▬ ಸ ರಿ ಗ ಮ .. ಸ ರಿ ಗ ಮ ..
▬▬▬▬ ಸಂಗೀತವಮ್ಮ .. !!

ಗೆಳಯ »
▬▬▬▬ ಮೊಂದೇನೋ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕಥೆಯು
▬▬▬▬ ಯಾರೀ ಕವಿತೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯು .. !!

ನಾಯಕ »
▬▬▬▬ ನನ್ನಾ ಕನಸಿನ ಚೆಲುವೆ ಅವಳು
▬▬▬▬ ನನ್ನಾ ಕಲ್ಪನೆಯ ದೇವತೆ ಅವಳು
▬▬▬▬ ನನ್ನಾ ಹೃದಯದ ಡವ ಡವ ಅವಳು
▬▬▬▬ ನನ್ನಾ ಪ್ರೇಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಅವಳು .. !!

ಗೆಳಯ »
▬▬▬▬ ಆಹಾ .. ಓಹೋ .. ಯಾರವಳು ಯಾರವಳು
▬▬▬▬ ನಿನ್ನ ನಾಯಕಿ ಹೇಗಿರುವಳು ಹೇಳು .. !!

ನಾಯಕ »
▬▬▬▬ ಅವಳು ನೋಡಲು ಮುದ್ದಾದ ಹೂವು
▬▬▬▬ ಆ ಹೂವನು ಕಂಡ ದುಂಬಿ , ಈ ಮನವು
▬▬▬▬ ಮಧುರ ಅನುಭವ ಅವಳೆದುರು ಹೋಗಲು
▬▬▬▬ ಸವಿ ಸವಿ ಸಿಹಿಯ ಸಮಯ , ಜೊತೆ ಸೇರಲು .. !!

ಗೆಳಯ »
▬▬▬▬ ಅರ್ರೇ ಹೋ ಗೆಳಯ
▬▬▬▬ ನೆನೆದು ಹೋದೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
▬▬▬▬ ಅರ್ರೇ ಹೋ ಗೆಳಯ
▬▬▬▬ ಸೆರೆಯಾದೆ ನೀ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ .. !!

ನಾಯಕ »
▬▬▬▬ ಹೋ ಪ್ರೇಮ .. ಹೋ ಪ್ರೇಮ ..
▬▬▬▬ ಏನಿದು ಡ್ರಾಮ ..
▬▬▬▬ ಸ ರಿ ಗ ಮ .. ಸ ರಿ ಗ ಮ ..
▬▬▬▬ ಸಂಗೀತವಮ್ಮ .. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Friday, 10 August 2012

ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟಿದೆ .. !!ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟಿದೆ
 *************************

ತಪ್ಪಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳು
ಯಾರದ್ದೋ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ
ಬಲಿಪಶು ನಾನಿಲ್ಲಿ
ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟಿದೆ

ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮೌನದೊಳು
ಸಮಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ
ಬಲಿಪಶು ನಾನಿಲ್ಲಿ
ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟಿದೆ

ಅವರಿವರ ಮಾತಿನೊಳು
ಆಪತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ
ಅವರಿವರ ಗುಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ
ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೆಟ್ಟಿದೆ

ಬೇಡವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು
ನೂಕುತ್ತಿವೆ ನರಕಕ್ಕೆ
ಅವರಿವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಡುವೆ
ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೆಟ್ಟಿದೆ

ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು 
ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಡುವ ಮೊದಲೇ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸಾಗಲೇ

ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರಿಯದ
ಮುಗ್ದ ಮನದ ನೋವಿದು
ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದ
     ಮನದಾಳದ ಮಾತಿದು .. !!

     ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟಿದೆ .. !!

     || ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Thursday, 9 August 2012

ದೆವ್ವದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು .... ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ [1] .......

 ಅವಳ ಆ ನಗುವನ್ನು ಕೇಳಿ , ಅದೇನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಭಯವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು .. ಹೆದರಿ ಓಡುವ ಭಯದ ಕ್ಷಣಗಳ...

>>>>>>>>> visit blog : http://www.suspensestory.blogspot.com/

>>>>>>>>> || ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||: ದೆವ್ವದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು .... ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ [1] .......:            

Saturday, 4 August 2012

ಹೃದಯ ಕಳ್ಳಿ (ಯಾರವಳು)

ಹೃದಯ ಕಳ್ಳಿ (ಯಾರವಳು)
***********************************

ಅವಳೇಕೆ ಕದ್ದಳೆನ್ನ ಹೃದಯವ
ಬಲ್ಲವರಾರೋ ಈ ನಿಜವ .. ?
ಸದ್ದಿಲ್ಲವೀಗ ನನ್ನೆದೆಯೊಳು ಡವ ಡವ .. !!
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಮಯವೇನಿದು ಶಿವ ಶಿವ .. ?

ಜೀವ ಜೀವಗಳ ಜೀವನದಾಟ
ಪ್ರೀತಿಯೊಳು ಕದ್ದವಳು ಅವಳೇ ..
ಆದರೂ ಅವಳಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿ .. !!
ಕಳುವಾಗಿದೆ ಬರಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ

ಆ ಹೃದಯ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ
ನಿಜವ ನುಡಿಯುತ ಡವ ಡವ .. !!
ಈ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೇಕೋ ಶಿವ ಶಿವ .. ?

ಕದ್ದೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕಳ್ಳಿ ಕನಸಲ್ಲಿ
ಅವಳ ಛಾಯೆಯು ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ .. :)

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||