Friday, 4 May 2012

ಮೌನದಾಚೆ: ನಾಟ್ ರಿಚೆಬಲ್

ಮೌನದಾಚೆ: ನಾಟ್ ರಿಚೆಬಲ್: ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೊರಡುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುರೋಸತ್ತದಾಗ ನೋಡು ಅಂದಿದ್ದಳು  , ಎಂದು ಏಕೋ ನೆನಪಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ  ಹುಡುಕಿದೆ ,  ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಫೋನ್  ನಂಬರ್  ,...

No comments:

Post a Comment