Friday, 9 November 2012

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೋರ


ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೋರ 
ನೆನೆಯುತ
ಕೂತರೇನು ಸಿಗುವುದು
ಬರೀ ನೋವುಗಳಾ ನಂಟು

ಜೊತೆ ಬರುವವರ
ದೂರವಿಟ್ಟರೇನು ಸಿಗುವುದು
ನೋವುಗಳ ನಂಟಿನ ಗಂಟು

ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಾ
ನನಗ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಾ
ಹೇಳುವೆ ನಾನು
ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು

ನೊಂದು ನೊಂದು
ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಾ ಉರಿದು
ಆರದಾ ಗಾಯ ನನ್ನಲ್ಲಿಂದು
ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ನನ್ನದು
ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ನನ್ನದು.. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

No comments:

Post a Comment