Friday, 9 November 2012

ಹಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ


ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಹ್ಹ ಹಗಲಲ್ಲಿ
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ ಬಾನಲ್ಲಿ
ಇರುಳಲ್ಲಿ ಹೇಹೇ ಇರುಳಲ್ಲಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ.. !!

ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ
ಕಪ್ಪು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳೆರಡು ನೀಡುತ್ತಿವೆ
ನಿನ್ನಾ ನೆನಪನ್ನೇ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ
ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ.. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

No comments:

Post a Comment