Sunday, 29 July 2012

ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ ವಿಚಿತ್ರ ಕವನ

ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ ವಿಚಿತ್ರ ಕವನ
****************************ಆಹಾ ಆಹಾ ಇದೇನಿದೇನಿದು ಮಾಯೆ
ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಏರುಪೇರಿನ ಛಾಯೆ .. !!

ನಿನ್ನ ನೋಡುತ ನೋಡುತ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ
ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ
ನಿನ್ನ ಉಗಮ ಎಲ್ಲಿ , ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿದೆ
ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗೆ ನೀನೆ ಜಾದೂ ಮಾಡಿದೆ

ನಿನ್ನೊಳಗೇನೋ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು
ನನ್ನೆದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆ ಇಂದು
ನಿನ್ನೊಳಿರುವ ಸುತ್ತುಗಳ ಎಣಿಸಲೆಂದು
ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವು ವಿಫಲವಾಯಿತಿಂದು

ನಿನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಈ ಅವತಾರ
ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ಜೀವನ ವಿಚಾರ
ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಅಪಾರ
ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗಿಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಆಧಾರ .. :)

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||
No comments:

Post a Comment