Friday, 13 July 2012

ಇದು ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹಾರಿ ಬಂತು ..... ..... (ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾ ಹೇಗಾದೆ ನೋಡು..)


ಎ ಎ ಎ ಕೇಳೆ ನನ್ ಮಾತು
ಇದು ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹಾರಿ ಬಂತು
ನಾನಂದ್ರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತು
ಸುಮ್ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕ್ ಓಡ್ತಿ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು

ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಆ ಬುದ್ದ
ನೀನ್ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಪೆದ್ದ
ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಇನ್ನೊಂದ್ ತೋರ್ಸಂದ್ರು ಗಾಂಧೀ ತಾತ
ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆರಡು ಕೆನ್ನೆಗಳು ನಿನಗಾಗಿ ಇಂದು ಸ್ವಂತ

ಕೈಯಲ್ಲಾದ್ರು ಕೊಡು , ತುಟಿಯಲ್ಲಾದ್ರು ಇಡು
ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನೀ ನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡು
ಹಳೆ ದೇವದಾಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಹಾಡು
       ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾ ಹೇಗಾದೆ ನೋಡು .. :)


|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||


No comments:

Post a Comment