Saturday, 4 August 2012

ಪ್ರಶಾಂತ (ಮೌನ)


ಪ್ರಶಾಂತ (ಮೌನ)
*************************

ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲಲಲ
ಲಾಲಲಾಲ ಲಾಲಲಾಲ ಲಲಲಲ
ಆಹ ಆಹ ಆಹ ಅಹ ಆಹಹಾ
ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊಹೋ

ಮೌನಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ
ಅದುವೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಮಾತಿಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ
ಅದುವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು

ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲಲಲ
ಲಾಲಲಾಲ ಲಾಲಲಾಲ ಲಲಲಲ

ಹೃದಯ ಗೀತೆ ಡವ ಡವ
ಸಂಗೀತವಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ
ಮನದ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ
ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ

ಆಹ ಆಹ ಆಹ ಅಹ ಆಹಹಾ
ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊಹೋ

ಬದುಕು ಒಂದು ನಾಟಕರಂಗ
ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಗ
ಮೌನದ ಮಾತಿದು, ಈಗ
ನುಡಿದಿದೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ

ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲಲಲ
ಲಾಲಲಾಲ ಲಾಲಲಾಲ ಲಲಲಲ
ಆಹ ಆಹ ಆಹ ಅಹ ಆಹಹಾ
ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊ ಓಹೊಹೋ

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||


No comments:

Post a Comment