Wednesday, 15 February 2012

ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ತಳೆದೆ


ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ತಳೆದೆ
*********************

ಓಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಾನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ರಾಧೆಯ ಹಾಡು
ಕನ್ನಡ ಹಾಡು
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಇರಲಿ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ

ಧಾರಾವಾಹಿ-ಯು ಚೆಂದ-ವು ಚೆಂದ-ವು
ಚೆಂದ-ವು ನಿನ್ನ-ದು ನಟನೆ-ಯು
ನಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು  ಪ್ರತಿಭೆ-ಯು ಪ್ರತಿಭೆ-ಯು
ಪ್ರತಿಭೆ-ಯು ನಿನ್ನ-ದು ಅದ್ಭುತ-ವು

ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ

ನಿನ್ನ ನಯನ-ವು ಸುಂದರ-ವು ಸುಂದರ-ವು
ಸುಂದರ-ವು ನಯನ-ದ ನೋಟ-ವು
ಭಾವನೆ-ಯು ಭಾವನೆ-ಯು ಪ್ರೀತಿ-ಯು ಪ್ರೀತಿ-ಯು
ನಿನ್ನ ಕಥೆಯು ವ್ಯಥೆಯು

ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ

ಓಹೋ ದೇವರೇ ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾಗಿದೆ
ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ
ಅಳು ಅಳು ಅಳುವು ಅಳು ಅಳು ಅಳುವು ಅಳು ಅಳು ಅಳುವು ಅಳು ಅಳು ಅಳುವು
ರಾಧೆಯ ದುಃಖ
ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯವು
ಸಂಚಿಕೆ 112 , 113 , 114 , 115

ಆಹಾ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಬದಲಾಗುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಈಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ರಹಸ್ಯ-ವು

ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ..
ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ

ಅತೀ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವು
ಕಥೆ-ಯು ಪೂರ್ತಿ-ಯು ಅಳು-ವು
ಬೇಸರ ಜೀವನ-ವು
ರಾಧೆ-ಯ ಮನ-ವು
ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸುತ ಆಸೆ-ಯು
ವಿಶಾಲ್ ವಿಶಾಲ್
ಓ ಹೋ ವಿಶಾಕ
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಚಿಂತೆ-ಯು
ಚಿಂತೆ-ಯು ಚಿಂತೆ-ಯು ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ-ಯು
ನಾ ನೋಡಲಾರೆ ಈ ನೋವ ಚಿಂತೆ-ಯ
ದೇವರೇ ನೀ ನಿವಾರಿಸು ಚಿಂತೆ-ಯ
ಅವಳಿಗಾಗಿ ನೀ ನೀಡು ಖುಷಿ-ಯ

ಈ ಹಾಡು ಕೃತ್ತಿಕ ರವೀಂದ್ರ ರಾಧೆ-ಗೆ
ಶುಭವ ಕೋರುತ ಬರೆದೆ ಕೃತ್ತಿಕ-ಗೆ

ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ
ಏಕೆ ರಾಧೆ ಮೌನ ಮೌನ ಮೌನ ತಳೆದೆ

ಕನ್ನಡ ಹಾಡು

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

No comments:

Post a Comment