Monday, 20 February 2012

ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆದೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿಸುಮ್ಮನೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆದೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 
**********************

ಮನೆಯೊಳು ನುಗ್ಗಿ ನೀರು
ಮನದೊಳು ಚಿಂತೆ ನೂರು
ಹವಾಮಾನ ಸುದ್ದಿ ಜೋರು
     ವಾತಾವರಣ ಏರು  ಪೇರು  .. !!

ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು
     ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಬಯಸುವವರು .. !!
ಹಿಂದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
     ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ ಈ ಜೀವನ .. :)

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

No comments:

Post a Comment