Tuesday, 8 November 2011

ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ....


ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ.....

ಏ ಹುಡುಗಿಯೇ ಓ ಬೆಡಗಿಯೇ
ಸಂಗಾತಿಯೇ ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿಯೇ

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿಯೇ
ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ

ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಯ
ನಿದ್ದೆನ ಕೆಡಸ್ತೀಯ ಕಷ್ಟನ ಕೊಡ್ತಿಯ
ಯಾಕೋ ಏನೋ ನೀನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀಯ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯ

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿಯೇ
ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ

ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳೇ ಜಾಣೆ
ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ದೇವರಮೇಲಾಣೆ
ಈ ಹೃದಯದ ಮಾತನು ತಿಳಿಸುವ ದಾರಿಯ ನಾ ಕಾಣೆ

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿಯೇ
ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಜೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ
ನಾನು ನೋಡುವ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವೆ
ಹಾಡನು ಹಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದಿರುವೆ
ನೀನು ನಡೆಯುವ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮೈಲಿಗೆ ನಾನು ಸೋತಿರುವೆ

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿಯೇ
ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು
ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ ನೀನು
ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು
ಪ್ರೀತ್ಸೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು
ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೇನು
ಮನಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿಯೇ
ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ

ನಿನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿಯೇ
ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಯೇ....No comments:

Post a Comment